KORNING för
SBCH SLCH KORAD +2 Tjh.(flygvapnet)
Trebökens Kompis (S26018/93)

Schäfer

EGENSKAPER    BEDÖMNING   VÄRDETAL
Tillgänglighet Tillgänglig, öppen +3
Kamplust, jakt Stor +3
Kamplust, social Måttlig +3
Temperament Livlig +3
Skärpa Liten utan kvarstående aggressivitet +1
Försvarslust Liten +1
Nervkonstitution Nervösa tendenser +1
Hårdhet Något vek +2
Dådkraft Måttlig +1
Skottfasthet Skottfast +
Totalt 186 poäng.

© Jonas Björkdahl,
Blackneck´s kennel