KORNING för
KORAD +2 SBCH Polarmarkens Varro

Schäfer

EGENSKAPER    BEDÖMNING   VÄRDETAL
Tillgänglighet Tillgänglig, öppen +3
Kamplust, jakt Stor +3
Kamplust, social Måttlig +3
Temperament Livlig +3
Skärpa Måttlig utan kvarstående aggressivitet +3
Försvarslust Liten +1
Nervkonstitution Relativt nervfast +2
Hårdhet Måttligt hård +3
Dådkraft Stor +2
Skottfasthet Skottfast +
Totalt 247 poäng.

© Jonas Björkdahl,
Blackneck´s kennel