KORNING för
KORAD +2 SBCH Silverpilens X-O

Schäfer

EGENSKAPER    BEDÖMNING   VÄRDETAL
Tillgänglighet Tillgänglig, öppen +3
Kamplust, jakt Stor +3
Kamplust, social Stor +2
Temperament Livlig +3
Skärpa Liten utan kvarstående aggressivitet +1
Försvarslust Liten +1
Nervkonstitution Nervösa tendenser +1
Hårdhet Något vek +2
Dådkraft Måttlig +1
Skottfasthet Skottfast +
Totalt 180 poäng.

© Jonas Björkdahl,
Blackneck´s kennel