Korningsresultat för
KORAD +2 Sajke´s Dixi Dina

Schäfer. Tik.

EGENSKAPER   BEDÖMNING   VÄRDETAL POÄNG
Tillgänglighet Tillgänglig, öppen +3 45
Kamplust, jakt Stor +3 24
Kamplust, social Obetydlig -2 -12
Temperament Mycket livlig +1 10
Skärpa Liten utan kvarstående aggressivitet +1 5
Försvarslust Liten +1 5
Nervkonstitution Relativt nervfast +2 70
Hårdhet Måttligt hård +3 24
Dådkraft Stor +2 16
Skottfasthet Skottfast +

Totalt 187 poäng.

Blackneck´s kennel
Jonas & Katja Björkdahl
telefon: 0480-340 44
mobil: 070-595 16 88
e-mail: blacknecks.kennel@swipnet.se
hemsida: www.blacknecks.nu

© Jonas Björkdahl,
Blackneck´s kennel