L-test för
SBCH Tjh.(väktare) Tjh.(flygvapnet) Trebökens Annie

Schäfer

EGENSKAPER    VÄRDESIFFRA   POÄNG
Dådkraft +1 15
Skärpa +3 3
Försvarslust +3 3
Kamplust +3 30
Nervkonstitution +2 70
Temperament +2 30
Hårdhet +1 8
Tillgänglighet +3 45
Skottfasthet Skottfast

Total poäng: +204
Lämplig för dressyr. Lämplig för avel. Lämpligaste dressyren: Alla grenar.

Blackneck´s kennel
Jonas & Katja Björkdahl
telefon: 0480-340 44
mobil: 070-595 16 88
e-mail: blacknecks.kennel@swipnet.se
hemsida: www.blacknecks.nu

© Jonas Björkdahl,
Blackneck´s kennel