L-test för
Blackneck´s Gruff

Malinois. Hane.

Testen utfördes när hunden var 5 år gammal.

Anlagsprövad.

Motivering / kommentar:
En hund som tävlats civilt i Elit skydd och högre klass personsök.
En öppen trevlig hund, 5 år gammal. Tilltalande storlek. Hunden har en stor kamplust med ett kraftigt hårt bett. Bra tillkämpande och bjuder upp till kamp.
Hunden är uppmärksam på allt som sker och anpassar sig till olika testsituationer. Aggressionspaketet är litet, men med ett högre försvar. Hunden visar väldigt få felbeteenden och har inga problem med avreaktioner. Hunden ger ett mycket balanserat intryck. Passeringarna gör han utan att visa undvikande.
Alla testsituationer löser hunden självständigt och snabbt. Hunden är skottfast.
Trotts att den aktuella hunden är 5 år, bör han kunna prövas som polishund / väktarhund. Detta p.g.a. att han är långt framme i dressyren och tävlat civilt i Elit.

Lämplig att prövas som polishund. Lämplig att prövas som väktarhund.

Besiktningsman: B-G Carlsson & Thomas Pettersson

Blackneck´s kennel
Jonas Björkdahl
telefon: 0480-340 44
mobil: 070-595 16 88
hemsida: www.blacknecks.nu

© Jonas Björkdahl,
Blackneck´s kennel