L-test för
Blackneck's A'Arja

Malinois. Tik.

Testen utfördes när hunden var 25 månader gammal.

EGENSKAPER    BEDÖMNING   ANTECKNINGAR
Tillgänglighet Tillgänglig öppen Svarar på kontakt bra balans.
Kamplust Stor Mycket intensiv uppmanar.
Temperament Mycket livlig Mycket uppmärksam störs något.
Skärpa Måttlig. Avpassad aggression.
Försvarslust Stor. Avvisar med kraft gör attacker.
Nervkonstitution Måttligt nervfast. Svårt med avreaktion inslag fel.
Hårdhet Något vek. Visar minnesbilder utan undvik.
Dådkraft Stor. Självständig snabb flest situat.
Skottfasthet Skottfast Skott intresserad av smällarna.

Lämplig att prövas som polishund.
Lämplig att prövas som polisiär sökhund.
Lämplig att prövas som väktarhund.
Lämplig för militärt bruk/bev/min.


Motivering/kommentar:
En mycket trevlig tik som är öppen och tillgänglig och positiv. Hunden har STOR kamplust som tenderar till mycket stor men går ändock att bryta. Då kampen belastas ökas intensiteten. Hunden uppträder mycket bra under passivitetsprovet. Störs något av sitt livliga temperament tappar den "röda tråden" vid några tillfällen. Skärpan är måttligt med pil nedåt, annpassad efter situationerna. Hunden har ett mycket härligt försvar går rakt in i "dumpen" och attackerar skramlet med försvars attacker. Hunden måttligt nervfast men har lite problem med avreaktionerna på dumpen och släden kan kanske härledas något till den stora kamplusten. Det är tur att hunden är något vek så den blir styrbar. Dådkraften är STOR i den övre delen av rutan. Självständig i de flesta situationerna. Hunden är skottfast men reagerar av nyfikenhet på skottet är kanske något att tänka på vid inlärning av platsliggning.

Hunden har ett väldigt härligt sökarbete trots att det går i full fart då menar jag fullfart så är näsan och hjärnan påslagen, roligt att se. Söklusten är som ni förstår väldigt bra.

En hund som man ska dressera lugnt och metodiskt så att kampen inte övertar det hela.
Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel