L-test för
Blackneck's A'Best

Malinois. Hane.

Testen utfördes när hunden var 26 månader gammal.

EGENSKAPER    BEDÖMNING   ANTECKNINGAR
Tillgänglighet Tillgänglig öppen - Ngt avvaktande, hanteringsbar.
Kamplust Stor Har alla ingredienser.
Temperament Livlig + Mycket uppmärksam, anpassar sig.
Skärpa Måttlig - Avpassat, saknar tyngd.
Försvarslust Måttlig Målmedveten, backar ej.
Nervkonstitution Måttligt nervfast + Bra avreaktion, kan tappa tråd ngt.
Hårdhet Något vek. Kommer väl ihåg, lagrar ej.
Dådkraft Liten Behöver tid o hjälp endast i enstaka testsituationer .
Skottfasthet Skottfast UA

Lämplig att prövas som polishund.
Lämplig att prövas som polisiär sökhund.
Lämplig att prövas som väktarhund.


Motivering/kommentar:
Hunden testades i samband med polisiär fortutbildning av besiktningsmän.

En ung arbetsvillig/vältränad hund som ger ett något avvaktande intryck mot främmande men låter sig hanteras utan problem. Han har en rejäl Kamplust med alla ingredienser. Bra föremålsintresse och god sökuthållighet.

Han är mycket vaken och startar snabbt hela vägen. Han visar även att ett aggressionspaket finns och står emot väl I försvarshänseende. Han visar ett rejält rädslepåslag i "figurskogen" där han behöver tid och hjälp för att lösa, han tappar tråden något men handlar rationellt trots stor reaktion. Generellt sett har han inga stora rädslereaktioner men behöver lite tid och ibland även hjälp. Han kan tappa tråden något men styr mestadels väl, avreagerar bra och håller ihop väl genom testet.

Hunden har en tendens att vilja starta kamp i varje testsituation och väljer ofta att avsluta med att vilja kampa i testföremål vilket föraren styr upp mycket väl. Hundens stora resurspaket, ökad erfarenhet i kombination med rätt träning bedöms komma att överbygga den dådkraftsbrist som finns i dagsläget. En arbetsvillig och mycket väl förd hund i test som bedöms lämplig för varje form av tjänstebruk.
Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel