L-test för
Blackneck's A'Brix

Malinois. Hane.

Testen utfördes när hunden var 21 månader gammal.

EGENSKAPER    BEDÖMNING   ANTECKNINGAR
Tillgänglighet Tillg. öppen Svarar på kontakt. Godmodig, hanteras.
Kamplust Stor Bra grip, sök, bytesmedveten.
Temperament Livlig Uppmärksam snabb i reaktion.
Skärpa Måttlig Avpassad, ragg-tand, upphör.
Försvarslust Liten. Tveksam, avvaktar.
Nervkonstitution Måttlig. Ngt svårt avreakt, bra konc/pass.
Hårdhet Något vek (pil nedåt). Enstaka undvikande.
Dådkraft Liten (pil uppåt). Tid alla, hjälp vid någon.
Skottfasthet Skottfast Obefintlig reaktion

Kan prövas som polishund.
Lämplig att prövas som väktarhund.
Lämplig att prövas som polisiär sökhund.
Lämplig för militärt bruk / bev. / min.


Kommentar:
Öppen, trevlig, hanteringsbar och förig hund. Hunden har en genomgående god kamplust som reduceras något vid belastning i miljö. Han biter och tillkämpar sig på ett bra sätt, letar intensivt samt vidtar ett antal åtgärder för att komma åt dolt byte. Hunden har ett avpassat agg. paket där försvarslusten ej är aktiverad. Hunden är väldigt avvaktande vid överfall.Han är bra på att sortera retningar, lugn i passivitet men har enstaka avreaktionsproblem. Vid något tillfälle uppfattar jag det som om hunden är klar vilket senare visar sig att han ej är. Hunden har en dådkraftsbrist samt ett komihåg som man måste uppmärksam för framtiden mot tjänst. Lagrar hunden negativa minnesbilder kan det bli problem i framtiden.
Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck´s kennel