EGENSKAPER    BEDÖMNING   ANTECKNINGAR
Tillgänglighet Öppen tillgänglig Svarar på kontakt, balanserad
Kamplust Måttlig (pil uppåt) Svarar på kampinviter, bjuder upp
Temperament Livlig Uppmärksam, anpassar sig
Skärpa Måttlig avpassad
Försvarslust Måttlig Målmedvetet, backar ej
Nervkonstitution Måttligt nervfast. Ngt okoncentrerad, avreaktion  
Hårdhet Något vek + visar minnesbilder
Dådkraft Måttlig. självständig, tid i mijö
Skottfasthet Skottfast

Lämplig att prövas som polishund
Lämplig att prövas som polisiär sökhund
Lämplig att prövas som väktarhund
 
Besiktningsman: Tony Johansson
Växjö 080114
 
Kommentar: 
 
Hunden bedöms som öppen och tillgänglig, något inställsam när man bjuder in hunden. Tillåts att hanterars med avvistar med morrningar när testledare lyfter hunden. Hunden har en bra jaktkaplust och bjuder upp till kamp, något tunt, oroligt bett och litet tillkämpande. Hunden tappar tråden och är något okoncentrerad vid kontroll av söklusten men bra vid uthållighetstesten av litet byte. Hunden har en fin avpassad skärpa, svarar målmedvetet och bakar ej.
Hunden var något belastad i vid prov i miljö mörker där den tappade tråden och hade problem med avreaktionen. Ute i tesbanan löste hunden de flesta testsituationerna på ett bra sätt.
 
Hunden testad i miljö och arbetsprov i miljö utfört.
 
Som helhet ger hunden ett trevligt intryck och bedöms som lämplig att prövas polishund.
 
Blivade hundförare har haft hunden sedan valp och skall själv ha hunden som polishund.