L-test för
Blackneck's A'Jilla

Malinois. Tik.

EGENSKAPER    BEDÖMNING   ANTECKNINGAR
1. Tillgänglighet Tillgänglig/Öppen Svarar på kontakt
2. Kamplust Stor- Intensiv kamp, bytesmedveten
3. Temperament Mycket livlig Mkt uppmärksam, reagerar mkt snabbt
4. Skärpa Måttlig Avpassad
5. Försvarslust Måttlig- Svarar målmedvetet, backar ej
6. Nervkonstitution Måttligt nervfast Ngt okoncentrerad, felbeteenden
7. Hårdhet Något vek Kommer väl ihåg, ej negativa
8. Dådkraft Måttlig Självständig, tid
9. Skottfasthet Skottfast  

Lämplig att prövas som polishund.
Lämplig att prövas som polisiär sökhund.
Lämplig att prövas som väktarhund.

Motivering/kommentar:
En 3,5 årig tik som sedan tidigare är MH-testad och korad. Hon är körd i skydd (svensk o IPO) samt spår och sök. Hunden tar självmant kontakt med gruppen på ett balanserat sätt, likaså besvarar hon kontakt. När person kommer utifrån och tar kontakt följer hon tidigare mönster och i början av hanteringen är hon balanserad. När testledaren efter en liten stunds hantering lyfter henne med ett tag under bröstetavvisar hon med agg och bitförsök. Hon går dock att hantera på ett balanserat sätt efter händelsen.

Hunden har en genomgående fin kamplust/arbetslust där angrepp, inhopp och tillkämpande är hennes starka sida medans man kan önska större intensitet och uthållighet i sökmomenten. Vid belastning ökar intensiteten, dock märks viss reducering i jobbig miljö. Förbättras vid upprepning.

Hunden är nyfiken, mkt uppmärksam och reagerar mkt snabbt under samtliga testsituationer.

Hunden visar under testets gång upp ett avpassat aggressionspaket som man bör beakta vid eventuell fortsatt träning till polishund. Hon uppvisar en måttlig försvarslust där hon trots stora hot står emot bra dock utan att riktigt agera med bitförsök.

Under testet visar hunden upp en del felbeteenden ex. gräsätande och kamp i snöre. I samband med passeringar av dumpe och släde kan hon inte låta bli att bita/kampa. Ju längre testet fortgår uppvisar hon viss förhöjd stressnivå, vid passivitet enstaka aktivitetshöjningar.

Hunden kommer väl ihåg situationer men utan unvikande beteende och löser de flesta situationer självständigt och snabbt.

Hunden är skottfast.


Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel