L-test för
Blackneck's A'Jizzo

Malinois. Hane.

Testen utfördes när hunden var 20 månader gammal.

EGENSKAPER    BEDÖMNING   ANTECKNINGAR
Tillgänglighet Tillg öppen Finns inslag av ngt överdrivet
Kamplust Stor Med pil mot mycket stor
Temperament Mycket livlig Störs ngt av omgivningen
Skärpa Liten Avvaktande
Försvarslust Liten Avvaktande
Nervkonstitution Måttligt nervfast Mot nervfast  
Hårdhet Måttligt hård Glömmer snabbt
Dådkraft Måttlig Självständig med tid
Skottfasthet Skottfast  

Lämplig att prövas som polishund.

Lämplig att prövas som polisiär sökhund.

Lämplig att prövas som väktarhund.

Annan p-mynd.

Motivering/kommentar:
En ung malinois hane. Liten till växten. Öppen och tillgänglig, dock med en viss obalans i umgänget. Är dock fullt hanteringsbar av främmande. Är ibland något för intensiv i umgänget.

Kamplusten är stor och det finns inslag av att det är svårt att bryta honom i kampen. Bra inhopp. Bra tillkämpande. Inslag av ruskningar. Hunden är mycket livlig och störs av omgivningen. Aggressionspaketet är lågt, både vad gäller skärpa och försvar. Hunden avreagerar bra och det är få inslag av felbeteenden.

Hunden prövad i mindre del av miljö. Klarar detta utan problem.


Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel