L-test för
Blackneck's A'Kitch

Malinois. Hane.

EGENSKAPER    BEDÖMNING   ANTECKNINGAR
1. Tillgänglighet Reserverad
Socialt osäker*
2. Kamplust Stor Intensiv
3. Temperament Livlig Uppmärksam
4. Skärpa Måttlig Anpassad till hotet
5. Försvarslust Stor Avvisar med kraft, attacker
6. Nervkonstitution Måttligt nervfast Konc.
7. Hårdhet Något vek + Endast positiva
8. Dådkraft Stor Löser självständigt och snabbt
9. Skottfasthet Skottfast Något gnäll som avtar

*Vid anslutning av utomstående börjar hunden skälla, resa ragg och visa
tänderna. Biter tag i jackan på anslutande fig. Denne avbryter
kontakten. Testet fortsätter med samarbete och hantering. Hunden följer
med hela sträckan, är neutral. Den accepterar hantering.

Lämplig att prövas som polishund.

Lämplig att prövas som väktarhund.

Motivering/kommentar:
En rejäl hund som behöver en erfaren förare. Hunden har en stor motor i
sin kamplust och sitt aggressionspaket. Dessutom ett bra sök- och
föremålsintresse, kommer med vunnet föremål efter uppmaning. Den är bra
i passivitet. Vid kamp gnäller/ljuder hunden så fort den tar tag i
trasa, bettet fast med kraftfullt tillkämpande. Belastningsbar.
Kraftfulla inhopp i trasa och skyddärm.

Mellan momenten samlar hunden ihop sig. I några moment brister det i
styrförmågan. Hunden handlar mycket snabbt t.ex. vid dumpe går den
direkt till kraftfullt angrepp. Den har lätt att använda sin kamplust
och bita vid olika testsituationer. Vid släden jobbar den mycket
kraftfullt, börjar avvaktande tappar koncentrationen och börjar snurra
och lukta när släden är ca 15 meter ifrån startar hunden med attityd och
kraftfulla attacker. När släden stoppas går hunden direkt fram nosar på
den och börjar nafsa i j ackan. Lägger testsituatiuonen snabbt bakom sig.

Laddar på okända hundar på samma sätt som när fig. ansluter enligt ägaren.

Bra i miljö och mörker.


Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel