L-test för
Blackneck's A'Ozackie

Malinois. Hane.

EGENSKAPER    BEDÖMNING   ANTECKNINGAR
1. Tillgänglighet Tillgänglig öppen Ngt intensiv, hanterbar
2. Kamplust Måttlig + Intensiv utomhus, faller i miljö
3. Temperament Mkt livlig Mkt uppmärksam, kan störas
4. Skärpa Obetydlig Få aggressiva signaler
5. Försvarslust Obetydlig Visar inget aktivt försvar
6. Nervkonstitution Måttligt nervfast Bra avr, kan trappa tråden
7. Hårdhet Något vek Kommer ihåg väl, ej undvikande
8. Dådkraft Måttlig Tid i en situation
9. Skottfasthet Skottfast U A

Lämplig att prövas som väktarhund.

Motivering/kommentar:
En ung trevlig hund som är mycket uppmärksam och snabbt skapar minnesbilder. Hunden är något intensiv i sitt kontakttagande med fullt hanterbar. Hunden är rejäl i samtliga sina kamplustbitar utomhus och visar även ett fint föremålsintresse. I miljö faller dock hunden påtagligt och blir betydligt försiktigare i samtliga delar. Belastningsmässigt så är även detta bra utomhus men sämre i olika inomhusmiljöer och förbättras inte påtagligt genom test. Hurvida hundens miljösvaghet är ren ovana får en eventuell framtida provperiod utvisa. Hunden är mycket uppmärksam och kan störas i testsituationer. Hunden blir endast rädd i en testsituation och väljer då strategin att positionera sig vid sidan och bakom föraren utan att visa något aktivt försvar. När hotet sedsan upphör så löser hunden själv med viss tid och avreagerar genomgående bra. Hunden svarar oftast rätt men kan tappa tråden och då framförallt i söksituationer inomhus.

Hundens i dagsläget påtagliga miljösvaghet och avsaknad av ett aktivt försvar gör att den inte bedöms som lämplig för ensamarbetande polistjänst.

För väktarbruk bedöms hunden kunna hålla under följande förutsättningar: Om det under provperiod visar sig att miljösvagheten är en ren ovana och att hundens kampbitar/belastningsbarhet förbättras markant. Detta i kombination med att man träningsmässigt "trimmar" hundens aktiva försvar tillsammans med föraren kan ge en riktigt bra väktarhund som slutprodukt.


Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel