L-test för
Blackneck's A'Unix

Malinois. Hane.

EGENSKAPER    BEDÖMNING   ANTECKNINGAR
1. Tillgänglighet Tillg öppen
Normal i kontakt. Hanteringsbar av främmande.
2. Kamplust Stor Avtar ngt vid belastning
3. Temperament Mycket livlig Störs något av omgivningen
4. Skärpa Liten  
5. Försvarslust Liten  
6. Nervkonstitution Måttligt nervfast Någon oro vid passivitet
7. Hårdhet Ngt vek  
8. Dådkraft Stor  
9. Skottfasthet Skottberörd Inslag av förhöjd aktivitet. Ej rädsla.

Lämplig att prövas som polishund.

Lämplig att prövas som väktarhund.

Annat.

Motivering/kommentar:
En tillgänglig öppen hund. Kan hanteras av främmande personer utan problem. Har en stor kamplust men den avtar vid belastning.
Hunden har en livlighet som kan vara störande och negativ. Det finns inslag av att den störs av omgivningen. I dagsläget har den ett litet aggressionspaket och tar inte till detta under testen. Styrförmågan var relativt bra under hela testen. I passivitet fanns det dock en viss oro.
Vid skotten fanns det en aktivitetshöjning. Dock ej rädslebetonad, utan mera stort intresse mot skotten.
Vad man måste ge akt på är att hunden kan jobba på avstånd från föraren. Vid belastning på långt avstånd fanns det brister hos hunden.
Miljömässigt är hunden prövad i gallertrappor, höjder, hala underlag, mörker, instabila underlag. Hunden hade här vissa brister, men förbättrade sig klart vid upprepning.
Med beaktande av ovanstående kan man pröva hunden mot polishund och väktarhund.


Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel