L-test för
Blackneck's A'Vinna

Malinois. Tik.

EGENSKAPER    BEDÖMNING   ANTECKNINGAR
1. Tillgänglighet Tillgänglig öppen

Normal i kontakt. Inga hanteringsproblem.

2. Kamplust Måttlig Svarar
3. Temperament Livlig Uppmärksam
4. Skärpa Måttlig Bra avpassad aggression
5. Försvarslust Måttlig Målmedvetet framåt
6. Nervkonstitution Måttligt Nervfast Ngt probl med avreaktion och felbeteende
7. Hårdhet Något vek Har minnesbilder
8. Dådkraft Måttlig Självständig men behöver tid
9. Skottfasthet Skottfast  


Hunden testas i anledning av: Väktarhundtest.

Lämplig att prövas som väktarhund.

Motivering/kommentar:
En tik som skall fylla fyra år dagen efter testen. Genomförde dock ett fullt L-test.
En öppen social tik. Inga problem med hantering från främmande person. Kampmässigt kunde intensiteten vara högre, men hon svarar bra upp mot kampinviter.
Hunden är uppmärksam och nyfiken. Aggressionen är balanserad och väl anpassad till situationerna. Samma med försvarslusten där hon står upp och backar inte undan.
Nervmässigt finns det vissa felbeteenden och fördröjning vid avreaktion. Vid dådkraftssituationer löser hon, menbehöver viss tid.
Hunden prövad i miljö där det finns brister. Hon blir dock bättre vid varje upprepning.
Inga problem i mörker.
Hunden bör kunna prövas mot väktarhundtjänst. Polisiärt är bl.a. hennes ålder och kamplusten negativt.


Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel