L-test för
Blackneck's A'xara

Malinois. Tik.

EGENSKAPER    BEDÖMNING   ANTECKNINGAR
1. Tillgänglighet Öppen, tillgänglig
Svarar balanserat
2. Kamplust Stor Intensiv, bytesmedveten, uppmanar till kamp
3. Temperament Livlig Uppmärksam, anpassar sig
4. Skärpa Måttlig Avpassad aggression
5. Försvarslust Liten Svarar tveksamt, avvaktar
6. Nervkonstitution Måttligt nervfast Något svårt med avreaktion
7. Hårdhet Något vek Visar minnesbilder, oftast utan undvikande
8. Dådkraft Måttlig Tid vid flesta situationer, hjälp vid någon
9. Skottfasthet Skottfast Normala reaktioner

Lämplig att prövas som polishund & väktarhund.

Motivering/kommentar:
Malinoistik ca 3,5 år. Trevlig öppen hund som tar sig an det mesta. Hunden har stor kamplust med intensiva
kraftfulla inhopp, bra bett samt tillkämpande. Tillkämpandet ökar vid belastning.
Sökintresset ser trevligt ut och hon letar koncentrerat hela tiden.
Vid pallövningen stannar hon hela tiden och försöker. Kan fråga om hjälp nån gång.
Hon är uppmärksam och anpassar sig snabbt.
Hunden kan bli arg vilket hon visar vid flera tillfällen, (dumpen, spöket).
Hon står också kvar men anpassar avståndet när hotet kommer riktigt nära och vågar inte riktigt bjuda framåt.
Detta kan dock bli bättre med riktad träning.
Hon löser de flesta situationer bra med undantag för dumpen där hon behöver hjälp. Övriga hjälper med lite tid.

Hunden visar positiva minnesbilder och kommer ganska snabbt över det som skrämt henne.

Mycket trevlig hund vilken vi också valt att sätta OK för vad gäller polishundtjänst. Dock får man ta hundens storlek
och ålder i beaktande. Hunden väger ca 24 kg. Hunden ej prövad i spår.
Hunden har ett trevligt sökintresse. Detta bör man isåfall titta närmare på i ett särskilt sökhundtest om alternativet
uppstår.

Hunden kan med fördel byggas i sin försvarslust då hon inte riktigt är mogen där.


Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel