L-test för
Blackneck's A'Xtra

Malinois. Tik.

(Testad som väktarhund)

EGENSKAPER    BEDÖMNING   ANTECKNINGAR
1. Tillgänglighet Tillg. öppen
Svarar balanserat på kontakttagande
2. Kamplust Stor Intensiv, bytesmedveten, uppmanar
3. Temperament Livlig Uppmärksam, anpassar sig
4. Skärpa Obefintlig Svarar inte
5. Försvarslust Obefintlig Visar ej
6. Nervkonstitution Nervfast Enstaka problem
7. Hårdhet Måttligt hård Glömmer snabbt, ej utan undvikanden
8. Dådkraft Liten Hjälp med de flesta situationer
9. Skottfasthet Skottfast Positiv förväntan på skott

Lämplig att prövas som väktarhund.

Annat.

Motivering/kommentar:
En välväxt mycket trevlig tik som tränas mot väktarbruk.

Hunden är öppen och tillgänglig och fullt hanterbar. Hon är ngt undergiven i initialt kontakttagande men växer snabbt på sig.

Hunden har en mycket fin kamplust och växer vid belastningar. Intensiteten i kampen är likvärdig oavsett miljö och underlag. Hon har ett bra bett och bettförstärker omedelbart om det initiala bettet inte lyckas fullt.

Vid testsituationer (släde, dumpe, skärpeprov) uppvisar hunden inga som helst aggresiva signaler utan söker lösa situationer med sin kamplust.

Vid miljöprov uppvisar hunden initialt ngn påverkan vid hala golv samt mörker vilket dock förbättras vid upprepning och helt försvinner när hunden sättrs i arbete/kamp.

Vid sökprov söker hunden intensivt och självständigt mer än 3 minuter utan att söka stöd hos föraren. Vid pallprov är hunden mycket intensiv och idog med att prova olika strategier tills den lyckas.

Generellt
En mycket trevlig tik som är väl lämplig för väktarbruk. Hundens fina kamplust och det faktum att hunden är mycket belastningsbar överväger bristerna i aggressionspaketet. Hunden är generellt mycket samlad och koncentrerad och upplevs stabil.

Det rekomenderas att stort fokus läggs i dressyren vid skotträning för att dämpa hundens förvärvade positiva förväntan vid skottrlossning.

 


Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel