L-test för
Blackneck's A'Ztoya

Malinois. Tik.

EGENSKAPER    BEDÖMNING   ANTECKNINGAR
1. Tillgänglighet Öppen tillgänglig
Balanserat
2. Kamplust Stor Intensiv, bytesmedveten
3. Temperament Livlig Uppmärksam, anpassar sig
4. Skärpa Obetydlig Få aggressiva signaler
5. Försvarslust Liten Svarar tveksamt, avvaktar
6. Nervkonstitution Nervfast Enstaka felbeteenden
7. Hårdhet Något vek Visar minnesbilder
8. Dådkraft Stor Självständig
9. Skottfasthet Skottfast Naturlig reaktion

Lämplig att prövas som polishund.

Lämplig att prövas som polisiär sökhund.

Lämplig att prövas som väktarhund.

Lämplig för militärt bruk / bev. / min.

Annan p-mynd.

Motivering/kommentar:
En formatmässigt påtagligt liten tik som ger ett mycket genomarbetat och trevligt intryck.
Hunden är mycket snabb och har en stor kamplust som dock kan upplevas ngt "lätt" på grund av hundens lilla format. Hunden är dock fullt belastningsbar och intensiv i sitt kampbeteende och uppmanar omedelbart till förnyad kamp/lek. Hunden har ett fullt och fast bett och bettförbättrar omedelbart då det initiala bettet misslyckas. Hunden är intensiv i sitt sökbeteende och upplevs mycket miljöstark/van.

Hunden är genomgående mycket balanserad och samlad, och har fina avreaktioner. Inslag av felbeteenden finns vid enstaka situationer när hunden pressas. Noteras bör att hunden upplevs mycket frågande till föraren och framtida dressyr bör riktas mot att stärka hundens självständighet och egna initiativ. Hunden är lämplig för alla former av tjänstebruk, med en reservation för det lilla formatet.


Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel