Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'I-kull.
. Malinois. Födda: 2006-05-05.

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Ixa, Isack, Itza, Isa, Ice

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral.

Följer med villigt. Engagerar sig. Ixa, Isack, Itza, Isa, Ice

Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. Ixa

Accepterar.  Är neutral.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Isack, Itza, Isa, Ice

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt. Ixa, Ice

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Isack, Itza,Isa

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen. Ixa, Isack, Itza, Isa, Ice

Griper direkt, hugger föremålet.

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om. Isa

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Itza

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper. Ixa, Isack, Ice

3a. JAKT
Förföljande

Startar ej. Isack(1:a), Itza, Isa(1.a)

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Ixa(1:a), Isa(2:a)

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Isack(2:a), Ice

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. Ixa(2:a)

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram. Isack(1:a), Itza, Isa(1:a)

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Ixa(2:a), Isa(2:a)

Griper direkt, släpper.  Isack(2:a)

Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek. Ixa(1:a), Ice

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Ice

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar. Isack

Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand. Ixa, Itza, Isa

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma.

Intresserad, följer fig. utan avbrott. Ixa, Itza, Isa, Ice

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.  

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök. Isack

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar. Ixa, Isack, Itza, Isa, Ice

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del.

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Isa

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Itza

Går fram till den dolda ,men talande figuranten.

Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. Isack

Går fram direkt till fig. utan hjälp. Ixa, Ice

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. Isa

Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Itza

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. Ixa, Isack, Ice

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. Isa

Blir aktiv men avbryter. Ixa

Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Itza

Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig. Isack, Ice

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp. Ice

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Ixa, Isack, Itza

Flyr högst 5 meter. Isa

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. Itza, Isa

Visar enstaka hotbeteenden. Isack

Visar flera hotbeteende under längre tid. Ixa

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett. Ice

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. Isa

Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Isack, Isa

Går fram till overallen när föraren står bredvid. Ixa

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Itza

Går fram till overallen utan hjälp. Ice

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver. Ixa, Itza, Ice

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Isack, Isa

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen. Isack, Itza, Isa

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Ixa, Ice

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp. Ice

Hukar sig och stannar. Ixa, Isack

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Itza

Flyr högst 5 meter. Isa

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Isa

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Ixa, Itza

Går fram till skramlet utan hjälp. Isack, Ice

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Ixa, Isack, Itza, Isa, Ice

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan. Isa

Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. Ixa, Isack

Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Itza, Ice

Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hot-beteenden. Isack

Visar enstaka hotbeteenden. Ixa, Itza

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Isa

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Ice

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Isack, Ice

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Ixa, Itza

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. Isa

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Ice

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren, Någon avstånds reglering. Ixa, Isack, Itza

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Isa

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad.

Går fram när föraren talar med figgen/ lockar på hunden. Isack, Itza, Isa

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp. Ixa, Ice

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder. Isack, Itza

Tar kontakt själv. Balanserad. Ixa, Isa, Ice

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt. Itza, Isa, Ice

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Ixa, Isack

9b. LEK2
Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremål.

Griper direkt med hela munnen. Ixa, Isack, Itza, Isa, Ice

Griper direkt, hugger föremålet.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Ixa, Isack, Itza

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Isa, Ice

Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser / avstår skott.

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel