Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'K-kull.
. Malinois. Födda: 2006-08-21.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Kubb, Kris, Kosho

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Kriga, Kitch

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla. Koja

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll. Kris

Följer med hela sträckan, neutral. Kriga

Följer med villigt. Engagerar sig. Koja, Kubb, Kosho, Kitch

Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. Kubb, Kris

Accepterar.  Är neutral. Kriga, Kosho

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Koja, Kitch

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv. Kosho

Leker aktivt, startar snabbt. Kriga, Kubb, Kris

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Koja, Kitch

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Kubb

Griper direkt med hela munnen. Kriga, Koja, Kosho, Kitch

Griper direkt, hugger föremålet. Kris

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om. Kriga

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper. Koja, Kubb, Kris, Kosho, Kitch

3a. JAKT
Förföljande

Startar ej.

Startar men avbryter. Kosho (1:a)

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Kriga, Koja, Kubb, Kris, Kosho (2:a), Kitch

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram. Kosho (1:a)

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Kosho

Griper direkt, släpper. Kitch (1:a)  

Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek. Kriga, Koja, Kubb, Kris, Kitch (2:a)

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Kriga

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar. Koja, Kubb, Kris, Kosho, Kitch

Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand.

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma.

Intresserad, följer fig. utan avbrott. Kriga, Koja

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.  Kris, Kosho

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök. Kubb, Kitch

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar. Kriga, Kubb, Kris, Kosho, Kitch

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del.

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del. Koja

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.

Går fram till den dolda ,men talande figuranten. Kosho

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/ eller tidsfördröjning. Kubb, Kris

Går fram direkt till fig. utan hjälp. Kriga, Koja, Kitch

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse. Koja

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Kris

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. Kriga, Kubb, Kosho, Kitch

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter. Koja, Kubb, Kosho

Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Kriga, Kitch

Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig. Kris

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar. Kitch

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Kriga, Koja, Kubb, Kris, Kosho

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. Kubb, Kosho, Kitch

Visar enstaka hotbeteenden. Kriga, Kris

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Koja

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.

Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Koja, Kosho

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp. Kriga, Kubb, Kris, Kitch

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Kriga, Kubb, Kris, Kitch

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Koja, Kosho

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen. Kosho

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Kriga, Koja, Kris, Kitch

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Kubb

Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp. Koja, Kitch

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Kriga, Kubb, Kris, Kosho

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Kubb, Kosho

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp. Kriga, Koja, Kris, Kitch

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Kriga, Koja, Kris, Kitch

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Kosho

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Kubb

Båge el tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan. Kubb, Kris, Kosho, Kitch

Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. Kriga, Koja

Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. Koja, Kubb

Visar enstaka hotbeteenden. Kriga

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Kris, Kosho

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Kitch

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Kriga, Koja, Kubb, Kris , Kitch

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. Kosho

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren, Någon avstånds reglering.  Kubb

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Kris

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Kitch

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen. Kriga, Koja, Kosho

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad.

Går fram när föraren talar med figgen/ lockar på hunden. Koja, Kosho

Går fram till spöket när föraren står bredvid. Kris 

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Kriga, Kitch

Går fram till spöket utan hjälp. Kubb

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder. Kriga, Kris, Kosho

Tar kontakt själv. Balanserad. Kubb

Intensivt kontakt-beteemde mot figuranten. Kan hoppa och gnälla. Koja, Kitch

9a. LEK 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv. Kosho

Leker aktivt, startar snabbt. Kriga, Koja, Kubb, Kris

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Kitch

9b. LEK2
Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremål. Kosho

Griper direkt med hela munnen. Kriga, Koja, Kubb

Griper direkt, hugger föremålet. Kris , Kitch

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kriga, Koja, Kubb, Kris, Kosho, Kitch

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser / avstår skott.

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel