Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'M-kull.
. Malinois. Födda: 2007-03-11.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Max, Mysa

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Myrra, Mixa, Milla

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral. Max, Milla

Följer med villigt. Engagerar sig. Myrra, Mixa, Mysa

Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Mixa

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. Mysa

Accepterar.  Är neutral. Max, Milla

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Myrra

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt. Max, Mysa, Milla

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Myrra, Mixa

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen. Max, Mixa, Mysa, Milla

Griper direkt, hugger föremålet. Myrra

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om. Mysa

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Milla

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper. Max, Myrra, Mixa

3a. JAKT
Förföljande

Startar ej. Myrra, Mysa, Milla

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Max, Mixa

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram. Myrra, Mysa, Milla

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Max

Griper direkt, släpper.  

Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek. Mixa

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Milla

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar. Mysa

Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand. Max, Mixa

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter. Myrra

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma. Mysa

Intresserad, följer fig. utan avbrott. Max

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.  Myrra

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök. Mixa, Milla

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar. Max, Myrra, Mysa, Milla

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del. Mixa

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Mysa

Går fram till den dolda ,men talande figuranten.

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/ eller tidsfördröjning. Mixa

Går fram direkt till fig. utan hjälp. Max, Myrra, Milla

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse. Milla

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. Max, Myrra, Mixa, Mysa

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. Milla

Blir aktiv men avbryter. Max

Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Mixa

Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig. Mysa

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek. Myrra

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp. Mixa, Milla

Hukar sig och stannar. Myrra, Mysa

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Max

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. Mysa, Milla

Visar enstaka hotbeteenden. Max, Myrra, Mixa

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.

Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Max

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Mysa

Går fram till overallen utan hjälp. Myrra, Mixa, Milla

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Myrra, Mysa, Milla

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Mixa

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Max

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen. Max, Mysa

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Mixa

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Myrra, Milla

Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp. Myrra, Mysa, Milla

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Max, Mixa

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Max, Mixa

Går fram till skramlet utan hjälp. Myrra, Mysa, Milla

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Myrra, Mixa, Mysa, Milla

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Max

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan. Max, Myrra, Milla

Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. Mixa, Mysa

Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden. Max, Mixa, Mysa

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Myrra

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker. Milla

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Mixa, Mysa

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Myrra

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. Max, Milla

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Milla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren, Någon avstånds reglering.  Mixa

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Mysa

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Max

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen. Myrra

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad.

Går fram när föraren talar med figgen/ lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid. Max, Myrra, Mysa

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Milla 

Går fram till spöket utan hjälp. Mixa

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Max

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Tar kontakt själv. Balanserad. Myrra, Mixa, Mysa, Milla

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt. Max, Myrra, Mysa, Milla

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Mixa

9b. LEK2
Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremål. Myrra, Mixa

Griper direkt med hela munnen. Max, Mysa Milla

Griper direkt, hugger föremålet.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Max, Myrra, Mixa, Mysa, Milla

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser / avstår skott.

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel