Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'N-kull.
. Malinois. Födda: 2007-04-27.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Nirvana

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Nero, Nysa, Nosa, Nova

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. Nita

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Nirvana, Nosa

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Nero, Nysa, Nova

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller. Nita

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Nirvana (skäller till och gör lekinvit).

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering. Nysa

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Nero, Nosa, Nova, Nita

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. Nirvana, Nosa, Nova

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. Nero, Nysa, Nita

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen. Nero, Nirvana, Nosa, Nova, Nita

Griper direkt, hugger föremålet. Nysa

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om. Nosa, Nita

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Nero, Nova

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper. Nirvana, Nysa

3a. JAKT
Förföljande

Startar ej. Nova

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Nirvana

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Nero, Nysa, Nosa, Nita

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram. Nova

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Nirvana (1:a), Nosa (1:a)

Griper direkt, släpper.  Nirvana (2:a)

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. Nero, Nysa, Nosa (2:a), Nita

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Nero, Nirvana

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar. Nysa

Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand. Nosa, Nova

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter. Nita

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma. Nero, Nita

Intresserad, följer fig. utan avbrott. Nirvana, Nova

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.  Nysa, Nosa

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar. Nero, Nirvana, Nysa, Nova, Nita

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del.

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del. Nosa

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Nero, Nova

Går fram till den dolda ,men talande figuranten.

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/ eller tidsfördröjning. Nosa

Går fram direkt till fig. utan hjälp. Nirvana, Nysa, Nita

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse. Nita

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Nosa

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. Nero, Nirvana, Nysa, Nova

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Nero, Nysa, Nova, Nita

Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig. Nirvana, Nosa

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar. Nysa, Nova, Nita

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Nero, Nirvana, Nosa

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. Nysa, Nova

Visar enstaka hotbeteenden. Nero, Nirvana

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Nosa, Nita

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.

Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Nirvana, Nova

Går fram till overallen när föraren står bredvid. Nita

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Nysa, Nosa

Går fram till overallen utan hjälp. Nero

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Nirvana, Nysa, Nosa, Nova, Nita

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Nero

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen. Nirvana

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Nysa

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Nero, Nosa, Nova, Nita

Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp. Nova

Hukar sig och stannar. Nero, Nirvana

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Nysa, Nosa, Nita

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Nirvana, Nysa

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp. Nero, Nosa, Nova, Nita

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Nero, Nirvana, Nysa, Nosa, Nova, Nita

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan. Nysa, Nova

Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. Nero, Nirvana, Nosa

Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Nita

Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. Nirvana, Nova

Visar enstaka hotbeteenden. Nero, Nysa, Nita

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Nosa

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då. Nova

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Nero, Nita

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Nirvana, Nysa

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. Nosa

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Nirvana, Nysa, Nita

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren, Någon avstånds reglering.  Nero

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Nova

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen. Nosa

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad.

Går fram när föraren talar med figgen/ lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid. Nosa

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Nirvana, Nysa

Går fram till spöket utan hjälp. Nero, Nova, Nita

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Tar kontakt själv. Balanserad. Nero, Nirvana, Nysa, Nosa, Nova, Nita

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt. Nero, Nirvana, Nosa, Nova

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Nysa, Nita

9b. LEK2
Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremål.

Griper direkt med hela munnen. Nero, Nirvana, Nosa, Nova, Nita

Griper direkt, hugger föremålet. Nysa

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Nero, Nirvana, Nysa, Nosa, Nova, Nita

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser / avstår skott.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel