Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'P-kull.
. Malinois. Födda: 2007-07-12.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. A'Pucko

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.  A’Pixza

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. A'Pucko

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.  A’Pixza

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering. A'Pucko 

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.  A’Pixza

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. A'Pucko, A’Pixza

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet. A'Pucko

Griper direkt med hela munnen. A’Pixza

Griper direkt, hugger föremålet.

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. A'Pucko

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.  A’Pixza

3a. JAKT
Förföljande

Startar ej.

Startar men avbryter. A’Pixza

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. A'Pucko

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram. A’Pixza

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. A'Pucko

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar. A'Pucko, A’Pixza

Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand.

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma.

Intresserad, följer fig. utan avbrott. A'Pucko

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök. A’Pixza  

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar. A'Pucko A’Pixza,

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del.

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.

Går fram till den dolda, men talande figuranten.

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/ eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till fig. utan hjälp. A'Pucko, A’Pixza

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. A'Pucko  A’Pixza,

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. A'Reta

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med fig. när denne är aktiv. A'Pucko

Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig.

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek. A’Pixza

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. A'Pucko

Flyr högst 5 meter. A’Pixza

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. A’Pixza

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid. A'Pucko

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. A'Pucko

Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. A’Pixza

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. A'Pucko A’Pixza,  

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen. A'Pucko

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. A’Pixza

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. A'Pucko,  A’Pixza

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. A'Pucko

Går fram till skramlet utan hjälp. A’Pixza

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. A'Pucko,  A’Pixza

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan. A'Pucko, A’Pixza

Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i / lek med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.A'Pucko

Visar flera hotbeteenden och någon attack. A’Pixza

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. A'Pucko, A’Pixza

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering. A'Pucko,  A’Pixza

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad.

Går fram när föraren talar med figgen/ lockar på hunden. A'Pucko

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. A’Pixza

Går fram till spöket utan hjälp.

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Tar kontakt själv. Balanserad. A'Pucko,  A’Pixza

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt. A'Pucko, A’Pixza

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b. LEK2
Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremål.

Griper direkt med hela munnen. A'Pucko,  A’Pixza

Griper direkt, hugger föremålet.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. A'Pucko, A’Pixza

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser / avstår skott.

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel