Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'S-kull.
. Malinois. Födda: 2007-11-16.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Strix, Sacco, Sebastian , Sata

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Strix, Sacco, Sebastian , Sata

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering. 

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Strix, Sacco, Sebastian, Sata

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. Sata

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. Strix, Sacco, Sebastian

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen. Strix, Sacco

Griper direkt, hugger föremålet. Sebastian, Sata

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om. Sacco

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper. Strix, Sebastian, Sata

3a. JAKT
Förföljande

Startar ej.

Startar men avbryter. Sacco (2a)

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Sacco (1a)

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Strix, Sebastian, Sata

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram. Sacco

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.  Strix (1a)

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. Strix (2a), Sebastian , Sata

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar. Sebastian

Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand. Sacco

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter. Strix, Sata

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma. Sacco

Intresserad, följer fig. utan avbrott. Sebastian

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. 

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök. Strix, Sata

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar. Strix, Sacco, Sebastian , Sata

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del.

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Sebastian

Går fram till den dolda, men talande figuranten.

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/ eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till fig. utan hjälp. Strix, Sacco, Sata

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. Strix, Sacco, Sebastian , Sata

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Sacco, Sebastian , Sata

Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig. Strix

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp. Sebastian

Hukar sig och stannar. Sata

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Strix, Sacco

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. Strix, Sebastian, Sata

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Sacco

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.

Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Strix

Går fram till overallen när föraren står bredvid. Sacco

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp. Sebastian, Sata

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Strix, Sacco, Sebastian, Sata

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen. Sebastian

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Strix, Sacco, Sata

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp. Strix, Sebastian

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Sacco, Sata

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp. Strix, Sacco, Sebastian, Sata

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Strix, Sacco, Sebastian, Sata

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan. Sacco, Sata

Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. Strix

Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Sebastian

Biter i / lek med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. Strix, Sacco, Sata

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Sebastian

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Sacco, Sata

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Sebastian

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. Strix

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Strix, Sacco, Sebastian, Sata

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering.  

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad.

Går fram när föraren talar med figgen/ lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid. Sacco, Sata

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp. Strix, Sebastian

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder. Strix

Tar kontakt själv. Balanserad. Sacco, Sebastian , Sata

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt. Sata

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Strix, Sacco, Sebastian

9b. LEK2
Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremål.

Griper direkt med hela munnen. Strix, Sacco , Sata

Griper direkt, hugger föremålet. Sebastian

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Strix, Sacco, Sebastian

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Sata

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel