Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'T-kull.
. Malinois. Födda: 2008-02-28.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tuff

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Tascha, Tom

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Tuff

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Tom

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller. Tascha

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering. Tascha, Tom, Tuff

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. Tom Tuff,

Startar Tascha mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Tuff

Griper direkt med hela munnen. Tom

Griper direkt, hugger föremålet. Tascha

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om. Tascha

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper. Tom, Tuff

3a. JAKT
Förföljande

Startar ej.

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Tuff

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. Tascha, Tom

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Tuff

Griper direkt, släpper. 

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. Tascha, Tom

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Tom

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar. Tuff

Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand.

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter. Tascha

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma.

Intresserad, följer fig. utan avbrott. Tascha, Tom, Tuff

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. 

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar. Tascha, Tom, Tuff

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del.

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Tascha

Går fram till den dolda, men talande figuranten. Tuff

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/ eller tidsfördröjning. Tom

Går fram direkt till fig. utan hjälp.

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. Tascha, Tom, Tuff

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter. Tuff

Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Tom

Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig.

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek. Tascha

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Tascha, Tom

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter. Tuff

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. Tom

Visar enstaka hotbeteenden. Tuff

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Tascha

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. Tuff

Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Tascha, Tom

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Tascha, Tom

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Tuff

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen. Tom

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Tuff

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Tascha

Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Tascha, Tom, Tuff

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Tom

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Tuff

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Tascha

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Tascha, Tom, Tuff

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan. Tom

Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. Tascha, Tuff

Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i / lek med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Tascha, Tuff

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker. Tom

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Tuff

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. Tascha, Tom

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Tuff

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering.  Tascha, Tom

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad. Tuff

Går fram när föraren talar med figgen/ lockar på hunden. Tom

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Tascha

Går fram till spöket utan hjälp.

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tom

Tar kontakt själv. Balanserad. Tascha

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla. Tuff

9a. LEK 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv. Tuff

Leker aktivt, startar snabbt. Tom

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Tascha

9b. LEK2
Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremål. Tuff

Griper direkt med hela munnen. Tom

Griper direkt, hugger föremålet. Tascha

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Tascha, Tom, Tuff

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser / avstår skott.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel