Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'Z-kull.
. Malinois. Födda: 2009-03-14.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Zladden, Zara

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. Zorro, Zorn

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. Ztrid, Ztoya

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Zladden, Zorro, Zara, Ztrid, Ztoya, Zorn

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering. Ztoya 

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Zladden, Zorro, Zara, Zorn

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende. Ztrid

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. Zladden, Zorro, Zara, Ztoya

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. Ztrid, Zorn

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. Zladden, Zorro, Zara

Griper direkt med hela munnen. Ztrid, Ztoya, Zorn

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Zladden, Zorro, Zara

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. Ztrid, Ztoya, Zorn

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. Ztoya (1:a), Zorn (1:a)

Startar avbryter innan förtemålet. Ztrid (1:a), Zorn (2:a)

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Zorro

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. Zladden, Zara, Ztrid (2:a), Ztoya (2:a)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Ztrid, Ztoya (1:a), Zorn

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Zorro, Ztrid

Griper direkt, släpper. Zara 

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. Zladden, Ztoya (2:a)

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Zorro, Zara, Ztoya, Zorn

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Zladden

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. Ztrid

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer. Ztrid

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Zladden, Zara, Zorn

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. 

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. Zorro, Ztoya

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. Zladden, Zorro, Zara, Ztrid, Ztoya, Zorn

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Ztrid

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. Zladden, Zorro, Zara, Ztoya, Zorn

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. Zladden, Zorro, Zara, Ztrid, Ztoya, Zorn

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. Ztrid

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Ztoya

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Zladden, Zara, Zorn

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. Zorro

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. Ztrid, Ztoya, Zorn

Hukar sig och stannar. Zladden, Zara

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Zorro

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. Ztrid, Ztoya

Visar enstaka hotbeteenden. Zladden, Zorro, Zara, Zorn

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Zladden

Går fram till overallen när föraren står bredvid. Zorro

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Zara, Ztoya

Går fram till overallen utan hjälp. Ztrid, Zorn

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Zorro, Ztrid, Ztoya, Zorn

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Zladden

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Zara

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. Zorro, Ztoya

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. Zara

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. Zladden, Ztrid, Zorn

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. Zorro, Ztoya

Hukar sig och stannar. Zara

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Zladden, Zorn

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter. Ztrid

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Zorro, Ztrid

Går fram till skramlet utan hjälp. Zladden, Zara, Ztoya, Zorn

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Zorro, Zara, Ztrid, Ztoya, Zorn

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Zladden

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. Zorro, Ztoya

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. Zara, Zorn

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. Zladden, Ztrid

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. Zorn

Visar enstaka hotbeteenden. Zladden, Ztoya

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Zara, Ztrid

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Zorro

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Zladden, Ztrid

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. Zorro, Zara, Ztoya, Zorn

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Zorro, Ztoya, Zorn

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Zladden, Zara

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Ztrid

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. Zara, Ztrid

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Zladden, Zorro

Går fram till fig. utan hjälp. Ztoya, Zorn

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. Zara

Tar själv kontakt med figuranten. Zladden, Zorro, Ztrid, Ztoya, Zorn

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. Zladden, Zara, Ztoya

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. Zorro, Ztrid, Zorn

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. Zorro, Zara, Ztrid

Griper direkt med hela munnen. Zladden, Ztoya, Zorn

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Zladden, Zorro, Zara, Ztrid, Ztoya, Zorn

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel